Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 41735169 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1993
Citat: DUHOVNIK, Janez. Naslov projekta Računalniško integrirano projektiranje in gradnja armiranobetonskih konstrukcij : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja v letih 1993, 1994, 1995. V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1996. [77] f. [COBISS.SI-ID 41735169]


Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 41735169 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57