Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4177942 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1974
Citat: FAJFAR, Peter. Statika, dinamika in stabilnost večetažnih objektov, (Publikacija RC FAGG, št. 3). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 1974. 96 f., graf. prikazi.
Povzetek: Podane so teoretične osnove splošne metode za statično, dinamično in stabilitetno analizo večetaznih objektov [COBISS.SI-ID 4177942]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 4177942 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56