Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 418892 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Aleš MIHELIČ // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2000
Citat: MIHELIČ, Aleš. Znižanje stroškov za razvojno dejavnost : panožni tehnološki centri bodo ob finančni podpori države in samih gospodarskih družb pripomogli k dvigu konkurenčne sposobnosti podjetij in nenazadnje tudi celotnega slovenskega gospodarstva : s tem bo upravičeno tudi vlaganje davkoplačevalskega denarja. Delo (Ljubl.), 26. jan. 2000 Znanost=Scientia, let. 42, št. 21, str.16. [COBISS.SI-ID 418892]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 418892 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56