Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 42214656 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // Mentor pri doktorskih disertacijah
Leto: 1993
Citat: ŠUMRADA, Radoš. Uporaba Case metodologije in orodij za načrtovanje zemljiškega informacijskega sistema (LIS) : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Šumrada], 1993. 1 zv. (loč. pag.), sheme. [COBISS.SI-ID 42214656]


Tipologija: Mentor pri doktorskih disertacijah
COBISS ID 42214656 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56