Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4226401 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej ROZMAN // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Peter FAJFAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2008
Citat: ROZMAN, Matej, FAJFAR, Peter. Primerjava potresnega obnašanja armiranobetonske okvirne stavbe starejše in sodobne gradbene prakse = Comparison of seismic response of RC frame building of older and contemporary building practices. Gradb. vestn., maj 2008, letn. 57, št. 5, str. 129-140, ilustr. [COBISS.SI-ID 4226401]


Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 4226401 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57