Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4229217 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2008
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Developing virtual simulation game for authentic learning : Realizing partnership between university and industry. WSEAS trans. commun., July 2008, letn. 7, št. 7, str. 786-795. [COBISS.SI-ID 4229217]


Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 4229217 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57