Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 423009 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Peter FAJFAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1997
Citat: PERUŠ, Iztok, FAJFAR, Peter. A non-parametric approach to empirical modelling of engineering problems. Int. j. eng. model., 1997, vol. 10, no. 1/4, str. 7-16, ilustr.
Povzetek: A non-parametric multidimensional regression, called CAE (Conditional Average Estimator), is described. It can be applied for solving some problems in engineering which rely on empirical information. The method is able to automatically describe the phenomena. The main features which distinguish the method from standard regression procedures are: (1) the relationship between the input and output variables is not selected a priori by a prediction law; (2) an arbitrary number of input variables can be taken into account, provided that an appropriate data base exists; (3) the computational procedureis very simple. The results can be easily updated when new information becomes available. Two application examples from the field of earthquake engineering are presented in the paper: (a) the prediction of the seismic capacity of RC structural walls, and (b) the prediction of the peak ground acceleration at a specific site

U članku se prikazuje neparametrička višedimenzionalna regresija, nazvana CAE (Conditional Average Estimator). Moguće ju je upotrijebiti pri riješavanju inženjerskih problema koji se temelje na empirijskim informacijama. Glavne karakteristike, po kojima se metoda razlikuje od standardnih postupaka regresije su: (1) odnos između ulaznih i izlaznih varijabla nije izabran unaprijed, (2) ukoliko postoji odgovarajuća baza podataka, moguće je uzeti u obzir proizvoljan broj ulaznih varijabli, te (3) postupak računa je veoma jednostavan. Kada su na raspolaganju novi podaci, jednostavno je izračunati nove rezultate. U članku su prikazana dva praktična primjera s područja potresnog inženjerstva: određivanje potresnog kapaciteta armiranobetonskih zidova u visokogradnji i određivanje maksimalnih ubrzanja tla na specifičnoj lokaciji [COBISS.SI-ID 423009]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 423009 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56