Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4230753 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej ROZMAN // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2008
Citat: ROZMAN, Matej, SKUBER, Peter, GORENC, Barbara, REMEC, Črtomir, BEG, Darko. Testi strižne nosilnosti fasadnih panelov Trimo = Experimental tests of shear strength of cladding panels Trimo. Gradb. vestn., junij 2008, letn. 57, št. 6, str. 163-172, ilustr. [COBISS.SI-ID 4230753]


Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 4230753 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56