Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4231265 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2008
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. E-portfolio for professional learning community. WSEAS transactions on advances in engineering education, July 2008, letn. 7, št. 5, str. 488-497. [COBISS.SI-ID 4231265]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 4231265 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56