Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4232545 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Peter FAJFAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2008
Citat: FAJFAR, Peter, LAPAJNE, Janez. Seizmološka analiza lokacije za izgradnjo pripovršinskega odlagališča NSRAO Vrbina kot osnove za Idejni projekt za odlagališče NSRAO : Varianta B (podzemni silosi) : Revizija 1. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, IKPIR, 2008. 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4232545]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 4232545 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56