Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 424268 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.21 Polemika, diskusijski prispevek
Leto: 2000
Citat: FAJFAR, Peter, LEVEC, Janez, ŽEKŠ, Boštjan. Kakovost slovenske znanosti seveda ni izjemna... : programsko financiranje znanosti v Sloveniji. Delo (Ljubl.), 1. mar. 2000 (Znanost=Scientia, let. 42, št. 50, str. 14. [COBISS.SI-ID 424268]
Tipologija: 1.21 Polemika, diskusijski prispevek
COBISS ID 424268 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56