Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4245345 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Matjaž DOLŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Peter FAJFAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2008
Citat: FAJFAR, Peter, DOLŠEK, Matjaž, BRANK, Boštjan, LOGAR, Janko. Priporočila za seizmične obremenitve pripovršinskega odlagališča NSRAO Vrbina : Revizija 1. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, IKPIR, 2008. 120 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4245345]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 4245345 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56