Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4245601 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Klemen REJEC // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Maja KRESLIN // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matej ROZMAN // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matjaž DOLŠEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Miha KRAMAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Zlatko VIDRIH // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2007
Citat: FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana, DOLŠEK, Matjaž, KRAMAR, Miha, KRESLIN, Maja, REJEC, Klemen, ROZMAN, Matej, VIDRIH, Zlatko. Uvajanje standarda Evrokod 8 v Sloveniji : raziskovalno-razvojna naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2007. 2 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 4245601]

Povzetek: Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.91.42(193.2.91.42)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 4. 2009

Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 4245601 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56