Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4258401 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2008
Citat: LAH, Martin. Razvoj kompendija o upravljanju tveganj : diplomska naloga = Development of a compendium of risk management : graduation thesis. Ljubljana: [M. Lah], 2008. XI, 136 str., pril., ilustr. 1 optični disk (CD ROM), 12 cm. [COBISS.SI-ID 4258401]

Povzetek: Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.91.42(193.2.91.42)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 4. 2009

Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 4258401 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56