Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 42719744 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1991
Citat: LAPAJNE, Janez. Napovedovanje potresov je še vedno v povojih : po neuspešnih majskih potresnih napovedih. Delo (Ljubl.), 33, št.148 (26.VI.1991), str.15. [COBISS.SI-ID 42719744]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 42719744 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56