Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4281185 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Klemen REJEC // Komentor pri diplomskih delih
Matjaž DOLŠEK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2008
Citat: BELINA, Tomaž. Potresna analiza pet in deset etažne stenaste konstrukcije : diplomska naloga = Seismic analysis of five and ten storey wall building : graduation thesis. Ljubljana: [T. Belina], 2008. XIII f., 86 str., ilustr. 1 optični disk (CD ROM). [COBISS.SI-ID 4281185]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 4281185 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56