Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4307227 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Frano DAMJANIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1995
Citat: MARINČIČ, Rajko, DAMJANIĆ, Frano, PAVLETIČ, Radislav. Uporaba numerične analize pri konstruiranju TGM = [Use of numerical analysis for the construction of a cylinder head gasket]. V: FAJDIGA, Matija (ur.), KOGLER, Robert (ur.), TRENC, Ferdinand (ur.). IAT'95, Radenci, Slovenija, 6.-7. april 1995. Zbornik referatov, (IAT). [Ljubljana]: Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije, Skupina za vozila in motorje, 1995, str. 149-156 (952201).
Povzetek: Opisana je tehnika termo-mehanske analize tesnilnega sklopa glave motorja z metodo končnih elementov. Tehnika vključuje istočasno reševanje toplotnega in mehanskega sistema enačb, s čimer dobimo prirastke temperatur in pomikov za vsak časovni interval. Nelinearno obnašanje tesnilnega materiala je simulirano z elasto-viskoplastičnim modelom. Za izboljšanje simuliranja celotnega tesnilnega sklopa in medsebojnega delovanja njegovih sestavnih delov so v program vključeni kontaktni elementi. Modeliranje kompozitne strukture tesnila glave motorja je izboljšano z ojačilnimi elementi. Uporabnost razvite tehnike in računalniškega programa je ilustrirana z nekaj praktičnimi primeri.

A finite element technique for the thermo-mechanical analysis of combustion seal systems is described. The technique involves concurrently solving of a semi-coupled set of thermal and mechanical equations within a time interval to provide both the thermal and displacement increments. An elasto-viscoplastic model is employed to simulate the non-linear behaviour of gasket body. Joint elements are included to improve the simulation of whole sealing construction and interaction between its parts. Modelling of composite construction of cylinder head gasket is improved by reinforcement elements. Some numerical examples illustrate the applicability of both the technique and the code developed.
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 4307227 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56