Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4310113 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // Mentor pri doktorskih disertacijah
Leto: 2008
Citat: PAZLAR, Tomaž. Preslikave med arhitekturnimi in računskimi aspekti v informacijskih modelih zgradb : doktorska disertacija = Mapping between architectural and structural aspects in the building information models : doctoral thesis. Ljubljana: [T. Pazlar], 2008. XXIV, 218 str., pril., ilustr. 1 optični disk (CD ROM). [COBISS.SI-ID 4310113]
Tipologija: Mentor pri doktorskih disertacijah
COBISS ID 4310113 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56