Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4316438 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 4.63 Član komisije za zagovor
Leto: 1998
Citat: IVANIČ, Andrej. Analitični pristop k projektiranju betona s poudarkom na granulometrijskih lastnostih agregata : magistrsko delo. Maribor: [A. Ivanič], 1998. 88 f., graf. prikazi.
Povzetek: V nalogi je obravnavan vpliv agregata in njegovih lastnosti na projektiranje betonskih mešanic in na lastnosti svežega in otrdelega betona. Cilj uporabe metod za določanje mešanice agregata, ki so predstavljene in aplicirane v tem delu, je dobiti agregat z minimalno vsebnostjo praznin med zrni ali z maksimalno stopnjo zgoščenosti. Betoni s takšno kompozicijo agregata bodo izkazovali najmanjšo porabo cementa, minimalno poroznost in krčenje, visoke mehansko-fizikalne lastnosti in nizko ceno. Podane so smernice za proizvodnjo kvalitetnega in cenejšega betona, ki bi lahko v praksi nadomestile dosedanje ustaljene postopke.

The thesis presents the influence of the aggregate grading upon mix design and compressive strenght of concrete. The purpose of these work is to obtain an aggregate mix with the lowest void content or maximum packing degree. Based on an alternative approach for the aggregate selection and combination, minimum cement consumption, porosity and shrinkage, and consenquently concrete with highest performance and lowest price can be obtained. The samples of fresh and hardenend concrete, which were made using the presented theory, were tested. The test results indicated that high quality concrete with lower cement consumption can be produced.
Tipologija: 4.63 Član komisije za zagovor
COBISS ID 4316438 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56