Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4344673 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Miha KRAMAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2008
Citat: FISCHINGER, Matej, KRAMAR, Miha, ISAKOVIĆ, Tatjana. Ocena potresne varnosti armiranobetonskih montažnih hal z močnimi stiki (1) - zasnova študije in eksperimentalni rezultati = Seismic safety evaluation of precast industrial buildings with strong connections (1) - the concept of the study and experimental results. Gradb. vestn., oktober 2008, letn. 57, št. 10, str. 271-278, ilustr. [COBISS.SI-ID 4344673]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 4344673 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56