Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 43617 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1994
Citat: FAJFAR, Peter. Projektiranje potresno varnih konstrukcij ob upoštevanju dejanske nosilnosti in duktilnosti : zaključno poročilo : pogodba J2-3243-0792-94. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije,potresno inženirstvo in računalništvo, 1994. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 43617]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 43617 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56