Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4372065 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2008
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Macro model to predict inelastic seismic response of reinforced concrete structural walls. V: ČOLAK, Ivo (ur.). Modeling of structures : Proceedings, (1512-9322). Mostar: University of Mostar, Faculty of Civil Engineering, 2008, str. 143-156, ilustr. [COBISS.SI-ID 4372065]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 4372065 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56