Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4372577 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Miha KRAMAR // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2008
Citat: FISCHINGER, Matej, KRAMAR, Miha, ISAKOVIĆ, Tatjana. Modelling seismic response of precast RC industrial buildings with strong connections. V: ČOLAK, Ivo (ur.). Modeling of structures : Proceedings, (1512-9322). Mostar: University of Mostar, Faculty of Civil Engineering, 2008, str. 171-180, ilustr. [COBISS.SI-ID 4372577]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 4372577 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56