Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 43816961 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Pisec recenzij
Leto: 1999
Citat: LUTAR, Boris. Uvod v MicroStation 95. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 1999. XXIV, 492 str., [98] str. pril., ilustr. ISBN 86-435-0271-5. [COBISS.SI-ID 43816961]
Tipologija: Pisec recenzij
COBISS ID 43816961 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56