Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4382305 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Leto: 2008
Citat: ALERBY, Eva, ISTENIČ STARČIČ, Andreja. The significance of children's experience of computers in their everyday life. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Sodobne strategije učenja in poučevanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 239-250, ilustr. [COBISS.SI-ID 4382305]


Tipologija: 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
COBISS ID 4382305 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56