Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4383329 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Miha KRAMAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2008
Citat: FISCHINGER, Matej, KRAMAR, Miha, ISAKOVIĆ, Tatjana. Ocena potresne varnosti armiranobetonskih montažnih hal z močnimi stiki (2) - numerično modeliranje in določitev potresnega tveganja = Seismic safety evaluation of precast industrial buildings with strong connections (2) - numerical modelling and seismic risk assessment. Gradb. vestn., november 2008, letn. 57, št. 11, str. 295-302, ilustr. [COBISS.SI-ID 4383329]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 4383329 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56