Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4386657 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2008
Citat: ŠUBIC KOVAČ, Maruška, ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Blended learning course in Real Estate : Connecting initial education with professional development and training. V: BELNIAK, Stanislaw (ur.). 15th European Real Estate Society Annual Conference : June 18.-21. 2008, Faculty of Economics and International Relations, Krakow. Krakow, 2008: University of Economics, str. 1-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 4386657]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 4386657 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56