Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4393313 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej ROZMAN // 1.07 Objavljeno vabljeno predavanje na strokovni konferenci
Peter FAJFAR // 1.07 Objavljeno vabljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 2008
Citat: FAJFAR, Peter, ROZMAN, Matej. EVROKOD 8 - nov slovenski in evropski standard za projektiranje potresno odpornih konstrukcij. V: VUKELIČ, Željko (ur.). Potresno varna gradnja : zbornik 8. dneva inženirjev. Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije - IZS, 2008, str. 7-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 4393313]


Tipologija: 1.07 Objavljeno vabljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 4393313 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56