Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4394081 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2008
Citat: BRANK, Boštjan, ŠTRUKELJ, Andrej. Mnenje o ustreznosti izdelane projektne dokumentacije PGD za aktivno protihrupno zaščito ob AC-A1, odsek 0052 Brezovica - Vrhnika in 0652 Vrhnika Brezovica. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2008. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 4394081]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 4394081 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56