Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4394593 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Jaka DUJC // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2008
Citat: BRANK, Boštjan, DUJC, Jaka. Numerična analiza padca armiranobetonskega zabojnika z radioaktivnim materialom - grobi izračun. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2008. 22 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4394593]


Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 4394593 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57