Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4395105 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 3.16
Leto: 2008
Citat: FAJFAR, Peter. Evrokod 8 - nov evropski in slovenski standard za potresno-odporno gradnjo : vabljeno predavanje, III. konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije, Ljubljana, 3.10.2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 4395105]
Tipologija: 3.16
COBISS ID 4395105 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56