Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4396385 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2008
Citat: FAJFAR, Peter, ISAKOVIĆ, Tatjana, PERUŠ, Iztok. Uvajanje standarda Evrokod 8 v Sloveniji : razvojno-raziskovalna naloga. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2008. 105 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4396385]


Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 4396385 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56