Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4400993 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2008
Citat: LAH, Martin, CEROVŠEK, Tomo, MIKOŠ, Matjaž. Razvoj učnega pripomočka TIN na področju varstva pred naravnimi nesrečami za uporabo preko svetovnega spleta. V: ZORN, Matija (ur.), KOMAC, Blaž (ur.), PAVŠEK, Miha (ur.), PAGON, Polona (ur.). 1. trienalni znanstveni posvet, Ig, 11. december 2008. Naravne nesreče v Sloveniji : 1. trienalni znanstveni posvet, Ig, 11. december 2008 : zbornik povzetkov. Ljubljana: ZRC, 2008, str. 51. [COBISS.SI-ID 4400993]


Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 4400993 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56