Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4403553 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matjaž DOLŠEK // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2008
Citat: JANČAR, Jurij. Analiza možnosti nadgradnje obstoječih stavb s stališča potresne odpornosti : diplomska naloga = Analysis of possibilities od adding stories to the existing buildings regarding their earthquake resistance : graduation thesis. Ljubljana: [J. Jančar], 2008. XX, 86 str., ilustr. 1 optični disk (CD ROM). [COBISS.SI-ID 4403553]


Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 4403553 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57