Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4411233 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matjaž DOLŠEK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2008
Citat: LEVIČAR, Anton. Določevanje potresnih vplivov na nekonstrukcijske elemente stavb : diplomska naloga = The effects of the seismic action on the non-structural ele,emts of building : graduation thesis. Ljubljana: [A. Levičar], 2008. X, 56 str., ilustr. 1 optični disk (CD ROM). [COBISS.SI-ID 4411233]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 4411233 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56