Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 44129 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // NERAZPOREJENO
Leto: 1994
Citat: FISCHINGER, Matej. Analiza odziva in ocena poškodovanosti armiranobetonskih mostov pri potresni obtežbi : znanstveno - raziskovalni projekt : fazno poročilo za 1. leto (1994) : št. pogodbe J2-6200-792-94. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1994. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 44129]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 44129 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56