Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 441447 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 3.14 Predavanje na tuji univerzi ali inštitutu
Leto: 1996
Citat: ŠELIH, Jana. Vpliv trajnosti materiala na življenjsko dobo konstrukcije : nastopno predavanje za izvolitev v naziv docenta, 16. oktober 1996. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, FGG, 1996.
Povzetek: Predavanje predstavi koncept življenjske dobe gradbenega objekta ter povezavo med trajnostjo uporabljenih materialov in življenjsko dobo. Pregledno so predstavljeni procesi propada za enega najbolj pogosto uporabljenih materialov, beton, njihove mehanizme in posledice.
Tipologija: 3.14 Predavanje na tuji univerzi ali inštitutu
COBISS ID 441447 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56