Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4418145 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2008
Citat: BRANK, Boštjan, IBRAHIMBEGOVIĆ, Adnan, BOHINC, Uroš. On Prediction of 3d Stress State in Elastic Shell by Higher-order Shell Formulations. Comput. model. eng. sci. (Print). Tiskana izd., 2008, letn. 33, št. 1, str. 85-108, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4418145]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 4418145 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56