Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4429153 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Miha KRAMAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2008
Citat: FISCHINGER, Matej, KRAMAR, Miha, ISAKOVIĆ, Tatjana. Ocena potresne varnosti armiranobetonskih montažnih hal z močnimi stiki (3) - kritična ocena postopkov projektiranja v EC8 in sklepne ugotovitve = Seismic safety evaluation of precast industrial buildings with strong connections (3) - critical evaluation of the design procedures in EC8 and concluding remarks. Gradb. vestn., december 2008, letn. 57, št. 12, str. 323-329, ilustr. [COBISS.SI-ID 4429153]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 4429153 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56