Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 44647 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1996
Citat: DAMJANIĆ, Frano, MAKAROVIČ, Matjaž, BRANK, Boštjan. Računalniško načrtovanje in optimizacija poliesterskih konstrukcij : CAD-POLIKON, Letno poročilo. Ljubljana: FGG - Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo: Zavod za gradbeništvo-ZRMK, 1996. 9 str., pril.
Povzetek: Razvita in preverjena sta lastna numerična modela za izračun mehanskih lastnosti različno sestavljenih laminatov ter za izračun napetosti in deformacij laminiranih večslojnih konstrukcij [COBISS.SI-ID 44647]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 44647 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56