Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4468833 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matjaž DOLŠEK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2009
Citat: DIMEC, Andrej. Analiza armiranobetonske stenaste stavbe v skladu z EC8 : diplomska naloga = Analysis of reinforced concrete building according to the EC 8 : graduation thesis. Ljubljana: [A. Dimec], 2009. XVI, 136 str.,, ilustr. 1 optični disk (CD ROM), 12 cm. [COBISS.SI-ID 4468833]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 4468833 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56