Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4473441 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Damjan MARUŠIĆ // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Iztok PERUŠ // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Maja KRESLIN // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Peter FAJFAR // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2008
Citat: FAJFAR, Peter, MARUŠIĆ, Damjan, PERUŠ, Iztok, KRESLIN, Maja. The N2 method for asymmetric buildings. V: BENTO, Rita (ur.). Proceedings of 3D Pushover 2008 : Nonlinear static methods for design/assessment of 3D structures. Lisboa: Instituto Superior Technico, 2008, str. 85-98, ilustr. [COBISS.SI-ID 4473441]


Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 4473441 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56