Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4475489 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2008
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Pushover analysis of the experimentally tested two-span two-column bent RC bridge. V: BENTO, Rita (ur.). Proceedings of 3D Pushover 2008 : Nonlinear static methods for design/assessment of 3D structures. Lisboa: Instituto Superior Technico, 2008, str. 141-154, ilustr. [COBISS.SI-ID 4475489]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 4475489 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56