Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 447591 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2000
Citat: ŠELIH, Jana, LEGAT, Andraž. Influence of reinforcement corrosion inhibitors on the durability and mechanical properties of concrete. V: LEUNG, Christopher K. Y., LI, Zongjin, DING, Jian-Tong. High performance concrete : workability, strength and durability : proceedings of the international symposium ..., Hong Kong & Shenzhen, China, December 10-15, 2000. Hong Kong: The Hong Kong University of Science and Technology, 2000, vol. 1, str. 237-243.
Povzetek: Antikorozijski inhibitorji so ena od možnih načinov zaščite armature pred korozijo. Članek predstavlja študijo vpliva dodajanja inhibitorjev betonu na mehanske in trajnostne lastnosti betona. Uporabili smo inhibitorje, ki jih dodajamo v maso betona in premaze. Rezultati kažejo, da inhibitorji v količinah, ki jih priporočajo proizvajalci, ne vplivajo negativno na mehanske in trajnostne lastnosti betona.

This paper presents the partial results of a comprehensive research project investigating corrosion inhibitors based on organic substances. The influence of inhibitors upon concrete mechanical properties and its resistance to several deterioration processes, such as freezing/thawing and drying shrinkage is examined. Both surface inhibitor coatings and usage of the inhibitor as a concrete admixture were employed in the investigation. The results show that the inhibitor presence influences the performance of concrete only when added to concrete in concentrations not recommended by the producer.
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 447591 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56