Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 44903 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1994
Citat: DAMJANIĆ, Frano, MAKAROVIČ, Matjaž, BRANK, Boštjan. Računalniško načrtovanje in optimizacija poliesterskih konstrukcij : CAD-POLIKON, Zaključno poročilo ... v letih 1994, 1995. Ljubljana: FGG - Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo: Zavod za gradbeništvo-ZRMK, 1996. 10 str.
Povzetek: Razvit je bil popolnoma nov numerični model za analizo ploskovnih in lupinastih konstrukcij. Model je bil verificiran na osnovi preskusov prototipov cistern iz poliestrskega laminata. Rezultati testov potrjujejo razvito metodologijo načrtovanja in optimizacije poliestrskih konstrukcij [COBISS.SI-ID 44903]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 44903 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56