Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 44990721 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Pisec recenzij
Leto: 2000
Citat: LUTAR, Boris. Načrtovanje in računanje konstrukcij s programom COSMOS/M Designer I. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2000. X, 234 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0329-0. [COBISS.SI-ID 44990721]
Tipologija: Pisec recenzij
COBISS ID 44990721 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56