Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 45159 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1995
Citat: BRANK, Boštjan. Simulacija nelinearnega odziva tankostenskih konstrukcij. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), KRŽIČ, F... (ur.). Zbornik 17. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 10. - 11. oktober 1995. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1995, str. 223-230.
Povzetek: Članek se nanaša na analizo tankostenskih konstrukcij pri statični obtežbi. Pozornost je namenjena simulaciji stabilnega in nestabilnega nelinearnega odziva. V ta namen je uporabljena metoda končnih elementov. Fizikalni pojavi, kot preskok sistema, porušitev konstrukcij zaradi uklonske nestabilnosti in porušitev zaradi nastanka plastičnih členkov, so ilustrirani z računskimi primeri

The work is concerned with static analysis of thin-walled structures. The attention is given to the simulation of stable and unstable non-linear responses. The finite element method is used for that purpose. Physical phenomena like snap-trough or snap-back behaviour, failure of structures associated with buckling type instabilities and failure due to the formation of plastic hinges are illustrated with numerical examples [COBISS.SI-ID 45159]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 45159 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56