Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4521057 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Klemen REJEC // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Zlatko VIDRIH // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2007
Citat: REJEC, Klemen, VIDRIH, Zlatko. Analiza potresnega odziva viadukta Ravbarkomanda = Seismic analysis of viaduct Ravbarkomanda. V: LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.), MARKELJ, Viktor (ur.). Zbornik 29. zborovanja gradbenih konstruktorjev, Bled, 18.-19. oktober 2007. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2007, str. 225-232, ilustr. [COBISS.SI-ID 4521057]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 4521057 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57