Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4521313 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Klemen REJEC // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Zlatko VIDRIH // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2008
Citat: VIDRIH, Zlatko, REJEC, Klemen. Efektivna togost armiranobetonskih stebrov = Effective stiffness of reinforced concrete columns. V: LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.), MARKELJ, Viktor (ur.). Zbornik 30. zborovanja gradbenih konstruktorjev, Bled, 9. in 10. oktober 2008. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2008, str. 211-218, ilustr. [COBISS.SI-ID 4521313]


Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 4521313 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56