Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4526945 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2001
Citat: CEROVŠEK, Tomo. Internetne strani IZS : tehnično poročilo, (Publikacija IKPIR 2001/05). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2001. 100 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4526945]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 4526945 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56